top of page

VISIE

Wanneer het zelfstandig wonen niet meer goed lukt, zijn de consequenties vaak zeer divers en ingrijpend. Zowel voor de persoon in kwestie als de naaste familie. Er moeten concessies gedaan worden aan persoonlijke levensstijl, wooncomfort, eigenwaarde en algemeen welbevinden.

Veilige en beschermde leefomgeving

Hart van Zwaag biedt aan kwetsbare ouderen met geheugenproblemen een goed alternatief; wonen met een kleine groep medebewoners in een veilige en beschermde leefomgeving. Met de benodigde structuur, aandacht en dienstverlening op maat. Een thuis waar de zorg zich aanpast aan uw wensen, waarden en normen.

Zorg op maat

Wij houden altijd rekening met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis. Liefdevolle persoonlijke zorg en verpleging zijn hier vanzelfsprekend in verweven. Onze bewoners houden zoveel mogelijk de eigen regie.

Nooit meer verhuizen

Ons uitgangspunt is dat u in ons huis kunt blijven wonen, ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt, mits dit medisch verantwoord is. Verhuizen is dan ook niet meer nodig.

Wonen als thuis, aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid zijn onze uitgangspunten. Goede zorg is onze missie.

- Annemarie de Hart, Verpleegkundige en Oprichtster Hart van Zwaag.

bottom of page